Atferd, hund

Mange hunder kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv.
Vi kan da hjelpe til med å finne ut hvorfor det er blitt slik, og finne løsninger som både du og hunden din kan leve med. Noen ganger er det sykdom eller skader som gjør at dyret ikke lenger finner seg til rette og reagerer på en tilsynelatende uforståelig måte.
Noen aktuelle problemstillinger kan være:
• Separasjonsangst
• Uønsket bjeffing
• Aggresjon
• Markering
• Hyperseksualitet
• Koprofagi – hunden spiser avføring
• Stress
• Tvangshandlinger
Noen ganger kan det være enkle forklaringer på problemet. Andre ganger kan det være et mer komplisert mysterium som tar lengre tid å løse. Det kan være aktuelt med medisinering, men de aller fleste får et treningsopplegg med hjem som vil lette eller løse problemene over tid.
Vi kan hjelpe deg med utredningen av adferdsproblemer hos din hund. Jo tidligere man tar tak i ett adferdsproblem – jo bedre!
Mange hunder kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv.