Atferd, katt

Mange katter kan av og til vise en adferd som ikke er forenelig med et sosialt liv.

Vi kan da hjelpe til med å finne ut hvorfor det er blitt slik, og finne løsninger som både du og katten din kan leve med. Noen ganger er det sykdom eller skader som gjør at dyret ikke lenger finner seg til rette og reagerer på en tilsynelatende uforståelig måte.

Noen aktuelle problemstillinger kan være:

  • Urenslighet/markering
  • Multikatthusholdninger
  • Aggressjon: mot eier, mot fremmede, mot fremmede katter, mot katter i samme hushold
  • Stress
  • Angst
  • Frykt
  • Tvangshandlinger som f.eks Pica/overgrooming
  • Vokalisering
  • Kloring
  • Geriatriske pasienter

Noen ganger kan det være enkle forklaringer på problemet. Andre ganger kan det være et mer komplisert mysterium som tar lengre tid å løse. Det kan være aktuelt med medisinering, men de aller fleste får et treningsopplegg med hjem som vil lette eller løse problemene over tid.
Vi kan hjelpe deg med utredningen av adferdsproblemer hos din katt. Jo tidligere man tar tak i ett adferdsproblem – jo bedre!