Fredrikstad Dyrehospital, er et av de mest moderne og velutstyrt med døgnkontinuerlig drift. FD er en trivelig arbeidsplass med 22 veterinærer og 33 dyrepleiere/assistenter/elever ansatt. Vi har spesialister og allmenndyrleger samt spesialiserte dyrepleiere. Sammen løser vi daglig mange utfordringene vi har med våre pasienter. Vi mottar henvisninger fra fjernt og nær i tillegg til vår faste pasientgruppe. FD-kurs arrangerer spennende etterutdanningskurs hver år.

 

UNIK MULIGHET FOR DYKTIG TANNDYREPLEIER- eller dyrepleier med ambisjon om å bli det!

 

Fredrikstad Dyrehospital søker en dyktig dyrepleier/tanndyrepleier, som med sitt engasjement, faglig nysgjerrighet og positive fremtoning, bidrar til at vi som Dyrehospital hver dag kommer nærmere vår ambisjon; nemlig å bli Nordens førende dyrehospital.

Våre forventninger til deg:

 • Brennende interesse for tenner samt tannbehandling
 • Har et ambisjonsnivå som strekker seg utover det ordinære
 • Inspireres i et miljø med høy faglighet
 • Evner å arbeide selvstendig, men like fullt en lagspiller
 • Viser fleksibilitet når situasjonen krever det
 • Kommuniserer åpent, nysgjerrig, respektfullt samt likeverdig med både kollegaer og kunder
 • Kan nikke gjenkjennende til personlig kompetanse som godt humør, humor, god samarbeidsevne og evner se muligheter der andre ser begrensinger

Til gjengjeld kan du forvente av oss:

 • Å bli del av et team, som er unikt når det kommer til engasjement, faglighet og humor
 • Et toppmoderne dyrehospital som de færreste tør drømme om
 • Utallige spennende kasus
 • Faglige morgenmøter, ukentlige veterinærmøter og fredagskasus med fredagsvafler!
 • Faglige utviklingsmuligheter utover det vanlige
 • Et ambisjonsnivå som komplementerer ditt eget
 • Egen kursvirksomhet med internasjonalt anerkjente forelesere
 • Konkurransedyktige ansettelsesvilkår

Vår nye tanndyrepleier kan dessuten glede seg til en velutstyrt tannavdeling med to behandlingsbord, digital røntgen (CR-7), gassanestesi, ventilator og overvåkningsutstyr. Det er også mulig å bruke CT eller MRI i diagnostikken.

 

Besøk vår hjemmeside – www.f-d.no for å lese mer om Fredrikstad Dyrehospital, eller kontakt Aina Svanevik på +47 91634905 for ytterligere informasjon. Søknad med relevante vedlegg sendes til aina@f-d.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

 

OM FREDRIKSTAD DYREHOSPITAL

Når vi sier at vi vil være blant Nordens førende dyrehospitaler, er det så mye mer enn bare ord. Det er fyrtårnet vi navigerer etter hver dag i alt vi foretar oss. Det avspeiles i måten vi behandler dyr og eiere, og måten vi foretar våre innvesteringer i utstyr, personale og faglig utvik­ling. Men også ved at vi tør utfordre tradisjonelle normer og velge nye veier for utviklingen av Dyrehospitalet.

Vi er i dag 22 veterinærer, deriblant 6 spesialister i smådyrsykdommer hund og katt, en Ph.d, en autorisert øyelyser, en diplomat i neuro­logi samt en resident i kirurgi. Med på laget har vi 39 dedikerte dyrepleiere, assistenter og administrativt personale. Vi legger stor vekt på etterutdanning også hos dyrepleierene, blant annet har vi 2 med fullført Graduate Diploma in Professional and Clinical Veterinary Nursing, flere med Certificate of Veterinary Nursing in Emergency and Critical Care, ISFM- Feline veterinary nursing og merit awards fra BSAVA, for å nevne noen.

Vi dyrker travle hverdager, faglighet og samarbeide, ispedd en god porsjon humor. Kundene våre forventer intet mindre enn det beste for sine kjæledyr, og det er vårt mål å levere nettopp det. Hver gang! Disiplin, hardt arbeid, engasjement og et felles høyt ambisjonsnivå har plassert oss blant de beste. Men det begrenser ikke oss for å kontinuerlig sørge for å bli enda bedre.