CT (Computer Tomografi)

CT-undersøkelser er ett fantastisk hjelpemiddel for å stille diagnoser, kartlegge sykdomsutbredelse eller for å vurdere effekt av en behandling. Ved å bruke CT, får man en langt mer detaljert fremstilling enn det man får ved en vanlig røntgenundersøkelse.

Ved en CT-undersøkelse tas det hundrevis av bilder av kroppen i tverrsnitt. Ved en slik undersøkelse får man frem strukturen på både skjelett og bløtvev, dermed kan vi se ting vi ikke kan se med en vanlig røntgen undersøkelse. Ved hjelp av programvaren på CT-maskinen er det mulig å lage 3-dimensjonale fremstillinger av områdene vi har undersøkt. Dette er spesielt gunstig ved frakturbehandling og utredning.

CT blir ofte brukt i undersøkelser ved mistanke om sykdom i nervesystemet, nese og bihuler, rygg- og skjelettsmerter. I tillegg kan CT brukes til å undersøke for spredning av kreft (metastaser).

Når hunden eller katten din skal ha en CT undersøkelse er det veldig viktig at den ligger helt stille, derfor vil dyret bli lagt i narkose før undersøkelsen starter. Dyret vil bli overvåket underveis, og selve CT-undersøkelsen tar ikke lang tid.

Vi utfører våre CT-skanninger på en helt ny og topp moderne 16 slide GE-skanner. Vi utfører skanninger med og uten kontrast. Ved mistanke om skader på ryggmarg eller nedsatt nevrologisk funksjon hender det avhengig av symptomene at vi gjør kontrast myelografi. Dette er en komplisert form for diagnostikk som kan hjelpe oss å diagnostisere prolapser, neoplasier og/eller infarkter i ryggmargen.

Vi bruker spesialister ved NVH, i Storbritannia eller i USA til å avlese bildene hvis vi trenger hjelp til dette. Dette klares ofte på 6-8 timer ved hjelp av telemedisin hvilket betyr at bildene overføres ved hjelp av internett slik vi ikke skal vente på vanlig postgang.