Digital Røntgen

Røntgenbilder er ett uvurderlig diagnostisk hjelpemiddel i veterinærmedisin. Røntgenundersøkelser kan gi viktig informasjon om mange sykdommer. Ved mistanke om frakturer er røntgenbilder helt essensielt, men radiografi brukes i mange andre sammenhenger også i indremedisinske utredninger.

Røntgenbilder av brysthulen (thorax) og bukhulen (abdomen) gjøres ofte. Noen eksempler på dette er hunder eller katter som kaster opp. Her kan røntgenbilder med eller uten kontrastmateriale brukes til å utelukke eller diagnostisere fremmedlegeme i tarm/magesekk. Pasienter som er tungpustet får ofte utført røntgenbilder av thorax hvis de er stabile nok til å tåle undersøkelsen. Dette kan hjelpe oss å diagnostisere felin astma, lungebetennelser, voksende hjerte, væske i brysthulen, FIP, pyothorax, HCM, lymfom, metastaser og mange andre ting. Røntgen brukes også ofte ved halthetsundersøkelser av hund og katt. For å diagnostisere beinkreft (osteosarkom) er røntgenbilder den undersøkelsen som gir oss diagnosen. Her på klinikken har vi en godt utrustet røntgenavdeling som sikrer god bildekvalitet der også små detaljer blir synlige.

Digitale røntgenbilder gir mye bedre bildekvalitet enn analoge bilder. Digitale røntgenbilder forurenser heller ikke miljøet som er tilfellet med gammeldags røntgen. Bildene kommer raskere fram og man kan behandle og redigere bildet, gjøre målinger og forstørre dem for å se på detaljene. Vi har også et eget tannrøntgenapparat for optimal bildekvalitet av tenner og munnhule.

Ved de fleste røntgenundersøkelser er det nødvendig å gi dyret en beroligende sprøyte. Det gir de beste bildene, men er også på grunn av strålesikkerhet for personalet. Røntgenstråler kan også over tid være helsefarlige og skal derfor kun benyttes når en veterinær anser det nødvendig.

HD/AD røntgen
Vi foretar rutinemessig røntgen av hofter, albuer, rygg og kne i forbindelse med Norsk Kennelklubbs avlsarbeid. Før offisiell avlesing av HD-bilder, må hunder ID-merkes om de ikke allerede er merket fra før. ID-merkingen kan gjøres samtidig med HD/AD-røntgen. Husk å ta med den originale stamtavlen på hunden når den skal HD/AD- eller spondylose røntges. Man må logge seg på DogWeb og forhåndsbestille undersøkelsen. Resultatet er da tilgjengelig umiddelbart etter avlesning på nett eller mail.

NKK krever bedøvelse i forbindelse med HD-fotografering og dette er et absolutt krav. Likeledes har NKK bestemt at vi heller ikke anledning til å uttale oss om grad av forandringer på bildene.

De fleste raser kan røntges etter fylte 12 måneder, bortsett fra disse rasene som må være 18 måneder:

 • Bordeaux Dogge
 • Maremma
 • Bullmastiff
 • Napolitansk Mastiff
 • Engelsk Mastiff
 • New Foundlandshund
 • Gran Danois
 • Pyreneerhund
 • Landseer
 • Sankt Bernhardshund
 • Leonberger

Albuerøntgen er ikke et krav fra kennelklubben for avl, men raseklubbene anbefaler albuerøntgen hos følgende raser:

 • Berner Sennenhund
 • New Foundlandshund
 • Chow Chow
 • Rhodesian Ridgeback
 • Labrador Retriever
 • Rottweiler
 • Leonberger
 • Schæferhund