Henvisning

Trygghet er det viktigste når pasienter blir henvist til Fredrikstad Dyrehospital. Trygghet skapes gjennom fokus på faglig kvalitet, informasjon og service gjennom hele behandlingen. Vi liker å si at vi tar oss like godt av andres pasienter som våre egne, dog uten å glemme at de ikke er våre. Det er dette vi mener med trygghet [...]

Fagkurs

Etterutdanning fra Improve Fredrikstad Dyrehospitals kursavdeling starter i 2023 et samarbeid med Improve International om kurs. Improve er en stor internasjonal leverandør av etterutdanning til veterinærbransjen. De har kursavdelinger i mange land og har mange år med erfaring i å arrangere kurs. Vi planlegger for 2023 å avholde 2 kurs for dyrepleiere og assistenter, dette [...]