Henvisning med trygghet.

Trygghet er det viktigste når pasienter blir henvist til Fredrikstad Dyrehospital. Trygghet skapes gjennom fokus på faglighet, informasjon og service gjennom hele behandlingen.

Vi liker å si at vi tar oss like godt av andres pasienter som våre egne, dog uten å glemme at de ikke er våre. Det er dette vi mener med trygghet for deg som henvisende kollega. Dette er vi veldig bevisste på, og vi vil derfor gjøre vårt ypperste for at dine kunder får en positiv opplevelse av oss, og dermed også av deg.

Henviste pasienter undersøkes og behandles utelukkende for det de er henvist for. De får ikke foretatt andre undersøkelser eller behandlinger selv om eier skulle etterspørre dette. Som henvisende veterinær vil du etter avsluttet behandling motta utførlig informasjon om diagnose, behandlinger og eventuell oppfølgende behandling.

Henvisende kollegaer vil få tilsendt informasjonsbrosjyre som gis til henviste klienter. Brosjyren beskriver forholdende omkring henvisning til Fredrikstad Dyrehospital, veibeskrivelse, hotelltilbud samt hvilke begrensninger som gjelder i forhold til andre behandlinger enn den som pasienten er henvist for. Du kan også laste den ned her.

Fredrikstad Dyrehospital tilbyr utredninger og behandlinger innen en lang rekke forskjellige fagområder. Har du en konkret forespørsel eller du er i tvil om vi kan hjelpe deg og din pasient, er du alltid velkommen til at kontakte oss.

Hvis du har spørsmål om henvisning av pasienter til Fredrikstad Dyrehospital, er du velkommen til å kontakte oss på henvisning@f-d.no.

Henvisningsskjema

Henvisningsklinikk
Eierkontakt