Hjerteundersøkelse, hund

Hjertelidelser er den tredje vanligste dødsårsaken hos hund! For riktig diagnose og optimal behandling kreves en utvidet hjerteundersøkelse med moderne undersøkelse metoder.

Hos oss bruker vi ultralyd som supplement til røntgen, EKG og blodtrykksmåling. Vi har i tillegg en Holter maskin, som gir en 24-timers avlesning av hundens hjerterytme. Ultralyd-diagnostikken gjør det mulig å visualisere det indre i hjertet for å se på hjerteklaffene, de ulike hjertekamrene og måle tykkelsen av hjertemuskulaturen.

Medfødte hjertefeil påvises ofte av veterinær hos unge hunder ved helseundersøkelse. Som eksempel kan innsnevring av hovedpulsåren, såkalt aortastenose på bokser nevnes. Dyreeieren vil gjerne vite hvordan det vil påvirke hundens liv og hvordan sykdommen kommer til å utvikle seg. For å bedre kunne svare på disse spørsmål kan vi utføre en hjerteundersøkelse med hjelp av røntgen, ultralyd og EKG.

Målet med undersøkelsen er å lokalisere hvor i hjertet feilen sitter og i hvilken grad det påvirker hjertets arbeid. Med slik kunnskap får vi bedre muligheter for å si noen om sannsynlig sykdomsforløp og mulige behandlinger.

Ervervede hjertelidelser oppstår som en sykdom på et i utgangspunktet friskt hjerte.

  1. Endokardiose (Klaffedegenerasjon) er den vanligst hjertesykdommen hos hund. Den sees oftest hos små til middelstore hunder som begynner å komme litt opp i årene. De vanligste berørte rasene er Cavalier King Charles Spaniel, Dachs og Puddel. Vanlige symptomer er hoste, peser mye, tungpustet, nedsatt appetitt og nedsatt utholdenhet.
  2. Cardiomyopati er et samlebegrep på forskjellige sykdommer som angriper hjertemuskelen. På hund fører det ofte til en svekkelse av hjertemuskelen og på katt ser vi som regel en hjertemuskelfortykkelse. For eksakt diagnose kreves en ultralydundersøkelse der vi måler tykkelse på hjertemuskelen og hullrommet inni hjertet.
  3. Hjertemuskelbetennelse og hjerteklaffbetennelse er tilstander som ofte oppstår som følge av andre sykdommer eller kortisonbehandling.

De fleste hjertesykdommene behandles medisinsk med medisiner. Prognosen for livslengde og livskvalitet avhenger av hvilken sykdom pasienten har og hvilken grad de er angrepet.