Hjerteundersøkelser, katt

Katter kan akkurat som mennesker få hjertesykdommer. De kan ha medfødte hjertelidelser eller sykdommer som først viser seg etter noe tid. Hjertet er likt bygget opp hos katt som hos menneske med fire kammere med klaffer mellom for og hjertekammer, som på venstre side heter mitralis klaffer og på høyre side tricuspidal klaffer. For å undersøke om katten din har en hjertesykdom bruker vi stetoskop, måle blodtrykk, ta blod og urinprøver, røntgen av brysthulen, ekg og hjerteultralyd.

De fleste katter som får hjertesykdom vil få pusteproblemer. Symptomene kommer ofte ganske akutt fordi katten er flink til å skjule at de ikke er i god form. Det er unaturlig for en katt å pese, en katt som puster med åpen munn hjemme, har ofte ett pusteproblem. Det kan være til hjelp for veterinæren om eier teller hvor mange ganger katten puster per minutt når den sover. Det normale er rundt tyve pust per minutt, hvis dette tallet er høyere kan det være ett tegn på at katten har ett begynnende puste eller hjerteproblem og må undersøkes. Hunder og mennesker som får hjertesvikt vil ofte hoste når det hoper seg opp væske i lungene, men dette er ikke like vanlig hos katt.

Nedsatt utholdenhet på tur er også ett symptom på hjertesykdom hos hund og mennneske, men dette er ikke så lett og observere hos katt fordi de er i utgangspunktet ikke like aktive.

Vi bruker stetoskop for å lytte på hjertet, vanligvis hører vi ”lubb dubb, lubb dupp” og det vi hører da er at klaffene lukker seg inni hjertet. Av og til kan vi høre en suselyd i stetoskopet og det kan tyde på at klaffene inni hjertet er utette eller at det er annen hjertesykdom på gang. Kattunger under 16 uker kan ha bilyder som går bort når de blir større og voksne katter kan også ha bilyder som er ufarlige, men det vet man ikke før hjertet er undersøkt med hjerteultralyd. Hjertefrekvensen hos katt er rask spesielt når de redde, så hjertefrekvens opp mot 220 er ikke unormalt. Det er viktig å ikke snakke til oss når vi lytter på katten fordi det må være stille i rommet slik at vi hører best mulig.

Av og til er hjerterytmen til kattene veldig rolig eller urytmisk. Da er det viktig å få tatt et ekg for å kunne undersøke hjerterytmen til katten. Katten blir da satt i ett bur med fire elektroder koblet til huden og signalene overføres til en ekg maskin som kalles Holter. Denne maskinen sender signalene videre til en pc slik at dyrlegen kan se på hjertefrekvens og eventuelle uregelmessigheter på hjertekompleksene.

Vi måler blodtrykk på kattene ved å sette på en cuff rundt framlabben og la blodtrykksmaskinen måle fem ganger, for deretter å regne ut gjennomsnittet. Det er viktig at det er rolig rundt katten fordi stress kan påvirke målingene, ofte er det en dyrepleier som vil utføre denne oppgaven slik at ikke katten blir stresset av dyrlegen. Normalt blodtrykk hos katt er ca 130/75 og hvis det stiger over 180/120 så er det fare for at det høye blodtrykket er skadelig for nyrer, hjertet, hjerne og øyne.

Eldre katter med nyresvikt eller hypertyrose(for høyt stoffskifte) kan ha for høyt blodtrykk. Det høye blodtrykket påvirker hjertet slik at hjertemuskulaturen vokser i tykkelse. Katter som er under utredning for hjertesykdommer bør derfor alltid ta blodprøver og urinprøver for å sjekke status på nyrer, lever og skojldbrukskjertelen( tyroidea).

Røntgen av brysthulen bruker vi for å se på størrelsen på hjerte og se om det er noen fortetninger i lungene. Katten kan ligge på siden eller på rygg eller mage.