Kikkhullsundersøkelse, katt

Endoskop er et instrument som gjør at vi kan se innsiden av flere organer i kroppen. Det kan være nyttig når vi utreder for forskjellige sykdommer, men er sjelden det første vi tar i bruk når syke dyr kommer til klinikken.

Endoskopet består grovt sagt av en lyskasse, et rør med en fiberoptisk kabel og et kamera. Lyset går inn i endoskopet og vi kan se hvordan det ser ut i enden av kabelen på en monitor.

Katter som skal undersøkes med endoskopi må alltid ha narkose. Det er for i det hele tatt å ha mulighet for å gjøre undersøkelsen, for at ikke katten skal bli engstelig samt for å beskytte utstyret mot skader.

Rhinoskopi (skopi av nese)

Sykdommer i nesen kan vise seg på mange måter. Det kan være nysing, snøfting, snørr fra ett eller begge nesebor, neseblod eller hevelser. Oftest vil skopi være et ledd i undersøkelsen sammen med røntgen, dyrking etter bakterier eller sopp og cytologi der vi ser på celler fra en skylling av nesen. Under undersøkelsen ser vi innsiden i nesen og vi kan oppdage betennelser, fremmedlegemer som gress og kvister eller svulster. Endoskopet har en egen biopsi kanal som gjør at vi kan ta ut små vevsprøver/biopsier som vi kan få analysert.

Et vanlig problem for katter er gress i nesen. Dette kan arte seg som enten lett nysing eller snøfting, men kattene kan også bli ordentlig dårlige med oppkast, dehydrering og sterkt nedsatt almen tilstand. Oftest kan man pirke gresset ut med en tang bak i munnen, men av og til må vi bruke en tang gjennom biopsi kanalen. I fjor hadde vi mellom 5 og 10 katter med gress i nesen. Årsaken til problemet er oftest at kattene spiser gress og deretter kaster det opp. Gresset sniker seg opp i nesen og der blir det sittende.

Bronkoskopi (skopi av luftveiene)

Dette er nyttig i forbindelse med sykdommer i luftrøret eller langvarig lungesykdom. Langvarig hoste, hoste som ikke lar seg behandle med medisiner, akutt hoste der vi mistenker et rusk/fremmedlegeme i lungene, pustevansker eller funn på røntgenbilder av brystet er noen årsaker til at vi gjør denne undersøkelsen. Skopet gjør at vi kan se innsiden av luftrøret og de største bronkiene. Ofte er det interessant å gjøre en skylling av luftveiene. Vi sprøyter da inn en liten mengde vann og suger det raskt tilbake. Denne væsken kan sendes til bakteriologisk undersøkelse eller vi kan undersøke den i mikroskop for å se om det er betennelse tilstede.
Astma hos katt er en klassisk sykdom der endoskopi er særs nyttig.