Lavt stoffskifte, hund

Skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin) dannes av et lite organ i halsen. Hunder med mangel på dette viser mange av de samme symptomer som mange eiere tror skyldes alderdom. De er ikke lenger like aktive, de får dårligere pels og får lettere for å legge på seg. Engelsk Setter og Gordon Setter er disponert for å få denne sykdommen.

Skjoldbruskkjertelen (thyroidea) er et lite organ som ligger på framsiden av halsen, rundt strupehodet. Denne kjertelen produserer skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin) og frigjør det til blodet på en nøye kontrollert måte. Den riktige mengde hormon blir frigitt, slik at hundens kropp fortsetter å arbeide i riktig tempo.

Skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin) er livsnødvendig for kroppens normale funksjoner fordi det påvirker nesten alle celler og organer. Hormonet er spesielt viktig i forbindelse med kontroll av hjertefrekvensen og cellenes aktivitet. Når det er mye skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin) til stede arbeider cellene hardere og forbruker mer energi, når det er for lite hormon arbeider hele kroppen langsommere.

Det er flere årsaker til at en hund ikke produserer tilstrekkelig med skjoldbruskkjertelhormon (tyroksin). Hos de fleste hunder er det fordi det har vært en betennelse i skjoldbruskkjertelen, slik at den ikke fungerer så godt som den burde. Betennelsen kommer fordi hundene produserer antistoffer mot cellene i kjertelen. Meget sjelden kan problemet skyldes kreft i kjertelen, eller unormal utvikling av hormonsystemet hos en valp.

Mangel på skjoldbruskkjertelhormon i kroppen kalles hypotyreose. Ofte er symptomene på mangel på skjoldbruskkjertel hormon vage. Problemet sees hyppigst hos middelaldrende eller eldre hunder, og ofte oppstår symptomene så langsomt at eierne simpelthen tror at deres hund har begynt å bli gammel. Hundene blir roligere og de legger lettere på seg selv om de spiser det samme. Andre forandringer som ofte sees i forbindelse med sykdommen er hårløse partier på kroppen, gjentatte hud infeksjoner, eller at de blir mer varmekjære enn normalt. Tisper kan ofte miste løpetiden, eller at den kommer med lengre intervaller. Hundene kan også bli mer hovne i huden på hodet

Vi tar blodprøver som måler innholdet av skjoldbruskkjertel hormon. Det bør måles total tyroksin mengde i blodet (TT4), fri tyroksin mengde i blodet (FT4) og mengden av hormonet fra hjernen som styrer produksjonen av tyroksin. I noen tilfeller vil vi også måle autoantistoffer (Tgaa) mot cellene i skjoldbruskkjertelen. Dersom man skal sjekke avlsdyr for om de kan få hypotyreose må man måle Tgaa. Dersom de er positive for antistoffene er sjansen stor for at de utvikler hypotyreose senere i livet og bør ikke avles på. Sykdommen er arvelig og kan ofte utløses etter drektighet.

Det er viktig at man ikke behandler hunder mot lavt stoffskifte hvis de ikke har det fordi langvarig behandling vil ødelegge kjertelen slik at den ikke vil produsere stoffskifte hormon hvis man tar bort medisinene igjen.

Det finnes ingen behandling som kan få din hunds skjoldbruskkjertel (thyroidea) til å fungere normalt igjen, men det er enkelt å erstatte det manglende hormon ved å gi det i tablettform. Tablettene må gis resten av hundens liv og nivået på tablettene kontrolleres en gang i året. Det er viktig at du forteller oss når hunden fikk siste tablett i forhold til når blodprøven tas. Når først din hund har begynt på å ta tablettene bør den i løpet av 3-4 uker vende tilbake til å være seg selv igjen. Det er ikke unormalt at hundene begynner å klø etter 3-4 ukers behandling fordi de skifter pelsen. Hunder med denne lidelsen lever like lenge som andre hunder med god livskvalitet hvis de får korrekt mengde medisin.

Det er startet opp to forskningsprosjekter på sykdommen. En doktorgrad som skal se på sammenhengen på hypotyreose(lavt stoffskifte) og kloløsning. Det skal også undersøkes hvor utbredt sykdommen er i rasene Engelsk og Gordonsetter. Det kommer til å bli sendt ut ett spørreskjema for å kartlegge dette. Det andre prosjektet skal undersøke genvariantene som disponerer for å utvikle sykdommen og til dette prosjektet trengs det blodprøver fra Engelsk og Gordonsettere med hypotyreose og hunder som ikke har lidelsen og er over ti år. Utlegg til blodprøven dekkes av Norges veterinærhøgskole og skjema som skal følge blodprøven fås ved å henvende dere til martine@f-d.no eller frode.lingaas@nvh.no