Vår ambisjon om å være ett av Nordens ledende dyrehospitaler, er en ambisjon vi skal strekke oss etter og anstrenge oss for å oppnå. En ambisjon, bare du som kunde og kjæledyreier eller henvisende kollega, kan avgjøre om vi oppfyller. Med det store, moderne dyrehospitalet på Wilbergjordet, vårt teknologiske utstyr og våre høyt kvalifiserte medarbeidere, er rammene for å nå ambisjonen på plass. Men å være størst og mest moderne er ikke et mål, kun et middel til å nå målet.

Fredrikstad Dyrehospital

Fredrikstad Dyrehospital har en ambisjon om å være ett av Nordens ledende dyrehospitaler. Vi vil være kjent for høy faglighet samt stor bredde i vårt tilbud til kjæledyr og eiere.

Vi er 21 dyrleger, hvorav seks spesialister i hund og katte sykdommer, vi har en doktorgrad og en autorisert øyelyser. Noen jobber kun med allergi og hud eller med kirurgi, andre med tenner eller indremedisin. En er spesialistkandidat. I tillegg er to veterinærer i gang med utdanning til diplomater, en innen nevrologi i København og en innen Kirurgi i London.

Dette betyr at vi kan tilby de fleste veterinære tjenester. Enten du kommer til den første helsekontrollen og vaksinasjonen av valpen eller kattungen din, eller den årlige helsesjekk med et litt eldre kjæledyr. Vi ønsker glade og friske kjæledyr, derfor er den årlige helsekontrollen viktig.

Blir kjæledyret ditt akutt syk eller forulykket slik at det må til en mer grundig utredning og behandling, er vi her for deg. Dyrehospitalet har døgnvakt. Det betyr at vi alltid har en dyrlege tilstede, for å være tilgjengelig for deg og ikke minst ta seg av våre inneliggende pasienter.

I tillegg til dyrlegene har vi dyktige dyrepleiere, assistenter og resepsjonister til å assistere dyrlegene i sitt arbeid. Våre dyrepleiere og assistenter har selvfølgelig selvstendige arbeidsoppgaver, akkurat som sykepleierne på sykehus for mennesker.

Vi har dyrlege tilstede 24 timer i døgnet året rundt. Men vi ønsker at du bestiller time til konsultasjon, telefon 69 30 48 30.

Ved akutt sykdom/skade ring dyrlegevakten på Fredrikstad Dyrehospital, Wilbergjordet 2, rett utenfor sentrum: 69 30 48 30.

Henvisninger

At vi på Fredrikstad Dyrehospital har høy faglighet og spisskompetanse innen flere fagområder, bekreftes ved at vi mottar henviste pasienter fra mange kollegaer – fra fjern og nær.

Å være henvisningshospital for andre dyreklinikker og dyrehospitaler forplikter. Ikke bare i forhold til det veterinærfaglige nivå. Men også i forhold til de etiske retningslinjer for hvordan vi behandler våre kollegaers klienter og pasienter. Alle pasienter behandles som våre egne, men uten å glemme, at det er de ikke. Derfor vil henviste pasienter kun bli behandlet for den lidelse, skade eller sykdom, de er henvist for.

Fredrikstad Dyrehospital på Wilbergjordet, rett utenfor Fredrikstad sentrum har i dag 50 medarbeidere fordelt på veterinærer, assistenter, dyrepleiere, dyrepleiestudenter og administrative medarbeidere. Vi utfører hvert år over 14.500 behandlinger.

På Fredrikstad Dyrehospital skal det være faglig utfordrende å jobbe. Vi skal hele tiden strekke oss faglig, for å være et «fyrtårn» i bransjen. Vi skal være positive og høflige, respektere og framsnakke hverandre. Alle skal bli sett og hørt. Og ikke minst skal vi ha mye latter og glede. Godt humør gjør også kjæledyrene glade.