Øyenlysning

Hos oss møter du autorisert øyelyser Martine Ulfeng og Øystein B. Klemp som er under utdanning til øyelyser.
Klinikken er utstyrt med avansert utstyr for undersøkelse, diagnostisering og til behandling av sykdommer og skader.

Øyelysing er ett viktig verktøy i avlsarbeidet for mange raser og undersøkelsen må utføres av en autorisert øyelyser som undersøker hundens øyne for å diagnostisere arvelige sykdommer hos hunden.

Øyelysing kreves på flere raser som skal brukes i avl, men vi anbefaler alle hunder å bli øyelyst for å utelukke at de har sykdommer. Dette er for å kunne hjelpe hunden dersom det viser seg at den har sykdommer på øynene.

For at en attest skal kunne utstedes må undersøkelsen være fullstendig gjennomført, hunden skal være ID-merket med mikrochip og stamtavle skal være tilgjengelig. I tillegg skal eventuelle tidligere attester foreligge.

Hva er en øyelysing?
Før undersøkelsen skal du som eier skrive under på attestformularet for å gi tillatelse til at resultatet kan registreres i det sentrale register i Norge: NKK’s Dogweb.

Øyelysing er en systematisk undersøkelse av øyet og gjøres ved at hundens øyne undersøkes med spaltelampe-biomikroskop og oftalmoskop.
Selve undersøkelsen omfatter kontroll av: øyeeplene, øyelokkene og områdene rundt øynene.

Mange raser er disponert for arvelige sykdommer i øynene, disse deles inn i medfødte og de som vises senere i livet.
For de medfødte sykdommene holder det med en undersøkelse 1 gang i livet, men for de ervervede er attesten bare gyldig ett år.

Eksempler på medfødte sykdommer vi undersøker for:

  • Persisterende pupill membran (PPM)
  • Katarakt
  • Retinal Dysplasi (RD)
  • Collie Eye Anomaly (CEA)

Eksempler på ervervede sykdommer vi undersøker for:

  • Entropion
  • Corneadystrofi
  • Linseluksasjon
  • Retinal degenerasjon (PRA)

På NKK’s attest er det listet opp alle sykdommer det skal sjekkes for, og det skal krysses av på øyenattesten når hunden blir øyelyst.

Øyenlysning er fullstendig smertefritt for hunden.