Priser

Når kjæledyret blir sykt, forsøker vi så langt som mulig å gi deg en beregnet pris på undersøkelse og behandling. Ingen fordyrende behandling igangsettes uten at du blir kontaktet. Det er viktig at vi har en avtale med deg om økonomien på forhånd. Men husk; Det er alltid vanskelig å oppgi helt korrekt pris på forhånd.

Vi tilbyr direkteoppgjør med forsikringsselskapene Agria og Gjensidige mot et administrasjons gebyr. Det vil si at vi sender inn journal og kvittering til forsikringsselskapet for deg. Dersom behandlingen dekkes av forsikringen betales erstatningen direkte til oss, du betaler kun egenandelen.

For å foreta et direkteoppgjør må vi ha dyrets forsikringsnummer eller forsikringstakers personnummer. Administrasjonsgebyr er kr 225,- første gang vi sender direkteoppgjør for deg, og kr 119,- for påfølgende direkteoppgjør innenfor samme sak.

Hvis behandlingen ikke dekkes av forsikringen må du betale hele beløpet kontant eller med kort. Vi tilbyr finansiering gjennom Resurs Bank, svar på finansiering skal foreligge før utredning/operasjon igangsettes. Søknad kan gjøres av våre klinikksekretærer.

Priser på utvalgte standardtjenester:

BehandlingPris
Vaksinasjon hund med DhPPi813,-
Vaksinasjon hund med BbPi813,-
Vaksinasjon Katt med RCP758,-
Vaksinasjon katt med RCPCh758,-

* Hvert fjerde vaksinebesøk gratis. Gjelder både hund og katt

BehandlingPris
Steriliseringspakke hunkatt inkl vaksinasjon, id-chip, gebyr til Dyreidentitet samt øremerke4114,-
Kastrasjon hankatt1427,-
Kastrasjonspakke hankatt inkl vaksinasjon, id-chip, gebyr til Dyreidentitet samt evt øremerke2593,-

* Alle operasjonspriser inkluderer smertebehandling med hjem til 4 dager og det skal ikke brukes krage og det skal ikke fjernes noen sting.

BehandlingPriser
Tannrens hund opp til 15 kg inkludert 2 røntgenbilder fra2722,-
Tannrens katt inkludert 2 røntgenbilder fra2210,-
HD røntgen3115,-
AD røntgen3348,-
HD og AD røntgen3648,-
Drektighetsundersøkelse med røntgen1321,-
Drektighetsundersøkelse med ultralyd1321,-
Kloklipp hund (Hver 5. kloklipp gratis)329,-
Konsultasjon 15 min993,-