Priser

Når kjæledyret blir sykt, forsøker vi så langt som mulig å gi deg en beregnet pris på undersøkelse og behandling. Ingen fordyrende behandling igangsettes uten at du blir kontaktet. Det er viktig at vi har en avtale med deg om økonomien på forhånd. Men husk; Det er alltid vanskelig å oppgi helt korrekt pris på forhånd.

Vi tilbyr direkteoppgjør med forsikringsselskapene Agria og Gjensidige mot et administrasjons gebyr. Det vil si at vi sender inn journal og kvittering til forsikringsselskapet for deg. Dersom behandlingen dekkes av forsikringen betales erstatningen direkte til oss, du betaler kun egenandelen.

For å foreta et direkteoppgjør må vi ha dyrets forsikringsnummer eller forsikringstakers personnummer. Administrasjonsgebyr er kr 247,- første gang vi sender direkteoppgjør for deg, og kr 173,- for påfølgende direkteoppgjør innenfor samme sak.

Hvis behandlingen ikke dekkes av forsikringen må du betale hele beløpet kontant eller med kort. Vi tilbyr finansiering gjennom Resurs Bank, svar på finansiering skal foreligge før utredning/operasjon igangsettes. Søknad kan gjøres av våre klinikksekretærer.

Priser på utvalgte standardtjenester:

BehandlingPris
Vaksinasjon hund med DhPPi896,-
Vaksinasjon hund med BbPi896,-
Vaksinasjon Katt med RCP844,-
Vaksinasjon katt med RCPCh844,-

* Hvert fjerde vaksinebesøk gratis. Gjelder både hund og katt

BehandlingPris
Steriliseringspakke hunnkatt inkl vaksinasjon, id-chip, gebyr til Dyreidentitet samt øremerkefra 5359,-
Kastrasjon hannkattfra 1822,-
Kastrasjonspakke hannkatt inkl vaksinasjon, id-chip, gebyr til Dyreidentitet samt evt øremerkefra 3596,-

* Alle operasjonspriser inkluderer smertebehandling med hjem til 4 dager og det skal ikke brukes krage og det skal ikke fjernes noen sting.

BehandlingPriser
Tannrens hund opp til 15 kg inkludert 2 røntgenbilder3200-4300,-
Tannrens katt inkludert 2 røntgenbilderfra 2660,-
HD røntgen3606,-
AD røntgen3876,-
HD og AD røntgen4223,-
Drektighetsundersøkelse med røntgen1529,-
Drektighetsundersøkelse med ultralyd1529,-
Kloklipp hund381,-
Konsultasjon 20 min1150,-