Prøvetaking og labratoriet, hund

I veterinærmedisin er prøvetaking en viktig del av hverdagen for å kunne diagnostisere sykdommer rask og sikkert. Vi råder over et topp moderne laboratorium med avanserte maskiner for å kunne analysere de fleste blod- og urin prøver uten å måtte sende dem til eksterne laboratorier.

På laboratoriet vårt har vi mulighet til å analysere følgende prøver

-Hematologi: blodprøve med fokus på de røde og hvite blodceller, samt blodplater.
Røde blodlegemer: Med denne prøven måler vi antallet, størrelsen, mengden med hemoglobin, og blodprosent. Vi får også ut ett skjema som heter «dot-plot». Ved å analysere tallene og «dot-plot» fremstillingen kan vi skille forskjellige typer anemi (blodmangel)
Blodplater: en hematologisk prøve analyserer også blodplatene i tillegg til de røde og hvite blodlegemene. Blodplatene hjelper til ved primær hemostase (første del av koagulasjonen av blod) Flere sykdommer påvirker mengden av blodplater i blodet, og en hematologisk blodprøve kan diagnostisere disse. En del medisiner kan også påvirke produksjonen eller forbruket av blodplater. Det er spesielt viktig å undersøke blodplatene ved følgende sykdommer:
*autoimmun thrombocytopeni
*beinmargssvikt
*pasienter som står på cellegift
*pasienter med von Willebrands sykdom

Hvite blodlegemer: de hvite blodlegemene er celler som sirkulerer i blodet og som skal hjelpe til med å motkjempe infeksjoner. En hematologisk prøve gir oss total oversikt over de hvite blodlegemene. Vi får greie på hvor mange de er, samt prosentvis fordeling mellom de forskjellige typene. I tillegg analyserer maskinen om cellene ser normale ut. Dersom de ikke er normale, vil maskinen gi beskjed om dette slik at vi kan undersøke de nærmere med mikroskopi. Analyse av de hvite blodcellene er en uvurderlig del av infeksjonsbehandling.

CRP står for C-reaktivt protein. CRP er et protein som blir produsert i leveren som ett tilsvar på betennelse i kroppen. CRP er ikke synonymt med at det er bakteriell infeksjon. Man kan se høy CRP ved andre typer infeksjoner/ betennelser, og ved autoimmune sykdommer. Å måle CRP er ett nyttig verktøy, spesielt i forhold til å monitorere sykdommer og respons på behandling.

Avhengig av hvor mye av ryggmarg som er komprimert og lokalisasjon så kan pasientene både slite med å urinere og å få ut avføring. Ikke alle symptomene beskrevet over er tilstede hver gang, og det kan være andre symptomer i tillegg avhengig av lokalisasjon og alvorlighetsgrad.

I blodplasmaet sirkulerer det mange forskjellige proteiner som hjelper blodet å levre seg dersom det skulle oppstå en blødning. Disse proteinene blir laget i leveren og sammen danner de en koagulasjonskaskade. Den vanligste årsaken til å undersøke blodkoagulasjonen er ved bekreftet eller mistenkt forgiftning med rotte-eller musegift. Rotte og musegift er antikoagulantiva. De stopper produksjonen av 4 koagulasjonsfaktorer i leveren og forårsaker livstruende blødninger. Det tar noen dager fra en hund eller katt har spist rottegift til symptomer oppstår. Symptomene kan være mange avhengig av hvor blødningene er. Dersom man mistenker rottegiftforgiftning tapper man en blodprøve på ett spesialglass som hindrer det i å koagulere. Deretter vil vi analysere koagulasjonstiden her på labben, vi trenger ikke å sende disse prøvene, og svarene er klare innen kort tid. Dersom diagnosen er forgiftning med rottegift startes behandling omgående.

Koagulasjonsparametere brukes også ved diagnostikk av blødersykdommer, men dette er mindre vanlig. I tillegg hender det man kjører en koagulasjonsprofil (aPTT) ved mistanke om von Willebrands sykdom.

I tillegg til de røde og hvite blodlegemene samt blodplatene er det ofte nødvendig å sjekke andre verdier i blodet. Typiske eksempler på dette er nyreverdier, leververdier, kalium, glukose (blodsukker) kalsium, natrium og mange andre parametere.
Hvis din hund eller katt er syk, og man ikke finner noen forklaring på symptomene på den kliniske undersøkelsen, er det ofte nødvendig med en biokjemisk blodprøve. Det finnes to hovedprofiler av denne, en stor og en mindre. I tillegg til dette har vi tilleggsprofiler man kan bruke om symptomene skulle indikere at det er nødvendig.
Under følger en oversikt over hvilke parametere vi kan måle, og noen av organene/organsystemene eller lidelser de kan si oss noe om:
-Glukose (lever, bukspyttkjertel, diabetes, blodforgiftning)
-Urea (nyrestatus, hydrasjonsstatus, gastrointestinale blødninger, fordøyelse/matinntak, leverfunksjon)
-Kreatinine (nyrestatus, muskelmasse, leptospirose, frostvæskeforgiftning)
-Fosfor (parathyroid kjertel, hyperparatyroidisme, hypoparatyroidisme, nyresvikt, hydrasjonsstatus)
-Kalsium (nyrer, tarm, kramper, puerperal eclampsi, hypokalsemi, frostvæskeforgiftning)
-Totalt Blodprotein (hydrasjonsstatus, leverfunksjon, tarmfunksjon, nyrefunksjon, infeksjonsstatus, FIP)
-Albumin (nyrefunksjon, tarmfunksjon, leverfunksjon)
-ALT (leverensym, hepatitt, leptospirose, portosystemisk shunt, cirrhose)
-ALKP (leverensym og beinensym, hepatitt, beinkreft, leptospirose, portosystemisk shunt, cirrhose, cushings sykdom)
-GGT (gallegangensym, gallestase, leversvikt)
-Total bilirubin (nedbrytningsprodukt fra røde blodlegemer, anemi, FIP, leversvikt, AIHA, IMHA)
-Lipase (ensym fra fordøyelsesorganene, bukspyttkjertelbetennelse)
-Natrium og Kalium (elektrolytter, hydrasjonsstatus, Addisons sykdom)
-Fruktosamine (metabolsk produkt som måles hos diabetikere)
I tillegg til disse parameterne kan vi måle en rekke andre dersom sykdomsbildet skulle tilsi at det er nødvendig for ditt kjæledyr.

Urin skilles ut av nyrene. Normalt sett produseres det ca. 2,5 ml per kilogram kroppsvekt per time. Tallet er gjerne noe lavere for katter enn for hunder. En urinprøve er en enkel test som kan gi veldig mye informasjon. Når vi analyserer urinprøven sjekkes pH, vi sjekker for hvite blodceller, vi sjekker om det er røde blodlegemer, vi sjekker også for en del andre parametere som proteiner, ketonstoffer, urobilinogen, Bilirubin, sukker (Glukose) i tillegg sjekker vi hvor konsentrert urinen er og om det er krystaller eller urinstein. Dersom vi mistenker at din hund eller katt har en urinveisinfeksjon pleier vi i tillegg å dyrke urinen for bakterier. Det tar 24-48 timer, og gjøres på klinikken.

I tillegg til testene nevnt over kan vi også analysere stoffskifte. Lavt stoffskifte er vanlig hos hund, mens høyt stoffskifte er vanlig hos eldre katter. Vi har muligheten til å analysere disse prøvene hos oss, og pasienter med disse lidelsene er ofte inne for å kontrollere stoffskiftet sitt.Mindre vanlige prøver/sykdommer som vi analyserer hos oss er Katteaids (FIV/FeLV), Giardia, Parvovirus enteritt, Flått og parasittborne sykdommer, tropiske infeksjonsykdommer, Gallesyretester med mer.

Vi undersøker også mange vevsprøver i mikroskop for eksempel for å skille mellom infeksjon og kreft eller god- og ondartet kreft.Mikroskopet brukes også til å undersøke for parasitter på hud eller i avføring.
I tillegg til dette sender vi mange prøver til forskjellige laboratorier både i Norge og utlandet ved spesielle behov.