Prøvetaking og labratoriet, katt

I veterinærmedisin er prøvetaking en viktig del av hverdagen for å kunne diagnostisere sykdommer rask og sikkert.
Vi råder over et topp moderne laboratorie med avanserte maskiner for å kunne analysere de fleste blod- og urin prøver uten å måtte sende dem til eksterne laboratorier.

Vi undersøker også mange vevsprøver i mikroskop for eksempel for å skille mellom infeksjon og kreft eller god- og ondartet kreft.

Mikroskopet brukes også til å undersøke for parasitter på hud eller i avføring.
I tillegg til dette sender vi mange prøver til forskjellige laboratorier både i Norge og utlandet ved spesielle behov.