Resepter

Trenger dyret ditt mer medisiner?

Det finnes pr i dag ingen elektronisk reseptløsning for dyr, derfor er det viktig at dere som dyreeiere tenker på følgende når dere trenger mer medisiner.

  • Vær ute i god tid. Vi kan ikke ekspedere «øyeblikkelige resepter». Resepter som bestilles hos oss blir i vanlige tilfeller klargjort dagen etter bestilling. Dette vil også bety at resepter som bestilles på fredag blir klargjort mandag.
  • Er du henvist til oss fra din faste veterinær skal alle resepter bestilles hos din faste veterinær.
  • Om du ikke bor i Fredrikstad må du betale for resepten via VIPPS før resepten sendes til apoteket. Resepten koster 204,-* og beløpet vippses til 70950
  • Resepter skrives kun ut til dyr som har vært inne hos oss til undersøkelse innenfor det siste året.

Når resepten er klar får dere beskjed via SMS

(*) Har du Vetplan-avtale hos oss er resepten kostnadsfri.

Bestill resept