Aurora Johansen

Dyrepleierstudent
Dyrepleierstudent ved NMBU. Ferdig utdannet dyrepleier i 2024. Jobber som klinikkassistent i helger.

Aurora Johansen