Helga Marie Bjerke

Bioingeniør
Utdannet ved Høgskolen i Østfold, ferdig våren 2018. Er ansvarlig for laboratoriet

Helga Marie Bjerke