Irina Hamre

Veterinær
Utdannet ved Norges Veterinærhøgskole (NMBU), 2015. Cert i Rehabilitering og fysioterapi for smådyr fra NMBU. Godkjent utsteder av patellaattest for NKK. Hovedinteresser: Bevegelsesrelaterte lidelser (ortopedi og neurologi), akuttmedisin samt kirurgi.

Irina Hamre