Maja Bjerke

Dyrepleierstudent
Dyrpleierstudent ved NMBU.  Ferdig utdannet sommeren 2023.

Maja Bjerke