Marianne Aarum

Klinikkassistent
Har jobbet som klinikkassistent ved Fredrikstad Dyrehospital siden 2002. Utdannet kjemiingeniør. Interessefeltet er bl.a. odontologi. Har etterutdannelse innen dette fra Norges veterinærhøgskole og Accesia.

Marianne Aarum