Olimpia Victoria Laskowska

Assistent
Har gjennomgått to år på dyrehelselinje på Stend Jordbrukskule i Bergen. Olympia har jobbet som assistent siden 2016, hos FD fra 2020. I fremtiden ønsker hun å utdanne seg som dyrepleier.

Olimpia Victoria Laskowska