Tora Helen Bjerke

klinikksekretær
Bachelor i Jus og ledelse, utdannet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tora Helen Bjerke