Vekttap hos katt

Vekttap er en vanlig presentasjon hos katter, spesielt eldre katter. Det kan være mange årsaker til at katten går ned i vekt. Dersom katten din har gått ned i vekt er det naturlig å tenke at den trenger en ormekur. Innvollsorm er en mulig forklaring for vekttap hos katter, spesielt de som er aktive jegere.

Det er dessverre ikke alltid slik at en ormekur vil ordne problemet. Det er andre sykdommer som er veldig vanlige, og som kan forklare vekttapet. Mange katter kommer ofte sent til veterinæren og kan ha mistet mye vekt. Det et sjeldent vi ser store vekttap hos katter med innvollsorm. De kattene som har mistet mye vekt bør undersøkes for andre sykdommer. Under er det listet de vanligste årsakene til vekttap på katter. De fleste av disse sykdommene gjelder eldre pasienter, men kan forekomme hos yngre individer. Unntaket er hypertyreose som så å si utelukkende er beskrevet hos katter over 8 år.

Kronisk nyreinsuffisiens er en veldig vanlig årsak til vekttap hos katt. Disse pasientene har gjerne over lengre tid tapt mye vekt. De er ofte tynne ved presentasjon. Mange av de spiser lite og kaster opp innimellom. Det er uvanlig med diare på disse pasientene. En klinisk undersøkelse vil kunne gi noen indikasjoner på om katten har nyresvikt, men diagnosen stilles ved blodprøver samt urinprøve. Prøvene kan kjøres her på klinikken.

For å stille korrekt diagnose må vi ta en vevsprøve/biopsi av svulsten. Dette er den eneste måten å diagnostisere hva slags type kreft det er snakk om og dermed vite hvilke type av behandling som vi kan tilby.

Behandling av kreft er på mange måter likt det humane, da det i stor grad er de samme organer og vev som angripes hos mennesker og dyr. Før behandling iverksettes er det viktig at vi har gradert(staget) sykdommen. Vi undersøker ofte den lokale lymfeknute og det kan være aktuelt med ultralydskanning av buk samt røntgen eller CT undersøkelse av lunge for å se etter eventuelle spredninger(metastaser). På denne måten kan den beste behandlingen planlegges slik du som eier har en god oppfattelse av hva du kan forvente av behandlingen.

De tre viktigste behandlingsmetodene for kreft er kirurgi, cellegift og stråling.
Kirurgi er fremdeles den viktigste behandlingen ved de fleste typer av kreft. Ofte kan det være en fordel å kombinere kirurgi med cellegift for å drepe eventuelle spredninger eller celler som ikke kan fjernes med kirurgi.
Visse typer av kreft behandles best med cellegift alene. Dette gjelder for eksempel lymfom og leukemi

Stråling blir sjelden brukt i Norge da vi ikke har noen plasser å få dette gjort. Hvis vi trenger stråling må pasienten sendes til Sverige for å få dette gjor

  • Katter kan få sukkersyke som oss mennesker. De får den typen som kalles livstilsdiabetes på mennesker. Det betyr at de produserer insulin, men kroppsvevet som trenger insulin for å nyttiggjøre seg av blodsukkeret ikke er sensitivt nok for insulinen. Det resulterer i at blodsukkeret blir værende i blodet og ikke nyttiggjort i cellene som trenger det.
    Det vil resultere i at blodsukkeret stiger mye. Når blodsukkeret blir høyt nok, vil sukkeret forsvinne ut av urinen. I tidligere tider når man ikke hadde kompliserte analysemetoder, stilte man diagnosen ved å smake på urinen. Den smakte søtt hos diabetikere. Den økte urineringen med sukkerholdig søt urin ga opphav til navnet (Diabetes; passere igjennom. Mellitus; som honning).
    Nå trenger ikke du smake på din katts urin for å stille diagnosen. Diagnosen stilles enkelt ved blod og urinprøve her på klinikken. Sukkersyke er en komplisert sykdom, som det kan være vanskelig å forstå.

Med tidlig diagnose og korrekt behandling er det på mange av kreftformene en ganske god prognose hvor pasienten kan ha et liv med god livskvalitet etter behandlingen.

Eldre katter som kommer til klinikken blir alltid undersøkt i munnen. Tannproblemer er vanlig hos eldre katter, spesielt en sykdom som kalles TR (Tooth resorption), men de kan ha andre tannsykdommer også. Man er ikke helt sikker på årsaken til TR, men en teori er at det kommer celler fra kjevebeinet, såkalte osteoclaster som fester seg i tennene. Disse osteoclastene er normale skjelettceller og er med på en kontinuerlig remodellering av kjevebein og andre bein i kroppen ved å «spise opp» beinvev. I skjelettet finnes deg også osteblaster, en annen type celler som er med på å bygge opp beinvev. I skjelettet gjør disse cellen motsatte oppgaver, og på den måten forsvinner ikke beinvevet. Det finnes celler som bygger opp tannvev, så hvis en tann blir angrepet av TR vil den til slutt bli «spist opp» og dø. Dette er ofte svært vondt for kattene, og kan gjøre slik at de ikke spiser og dernest går ned i vekt. Dette sjekkes enkelt på en klinisk undersøkelse.

Kreft påvirker kroppen på mange måter, og det er flere årsaker til at katter med kreft går ned i vekt. For det første føler ofte disse kattene seg dårlige, de kan miste appetitten. I tillegg er det slik at mange typer av kreft bruker veldig mye av næringsstoffene i blodet, det være seg aminosyrer, lipider, sukker og andre stoffer. Det resulterer i at katten kan gå ned i vekt selv om den spiser bra. Det er ikke alltid like lett å diagnostisere kreft hos katt. Det gjøres alltid en grundig klinisk undersøkelse.
En klinisk undersøkelse inneholder alltid en palpasjon for kuler i hud/underhud, samt palpasjon av abdominale organer. I tillegg er kreft under tungen vanlig på eldre katter. Noen ganger må kattene sederes for å få undersøkt dette området godt. Det kan også være aktuelt med røntgenbilder av brystet, ultralyd av buken eller CT-undersøkelse av disse områdene. Det er også vanlig å gjøre blodprøver.

I noen tilfeller, hvor man ikke finner årsaken til vekttapet selv etter disse prøvene, hender det at man må ha finnålsaspirater av lymfeknuter og/eller lever samt milt.

Hypertyreose er også en vanlig lidelse hos eldre katter. Høyt stoffskifte (hypertyreose) er en tilstand hvor kroppen produserer for mye stoffskiftehormon. Dette vil resultere vekttap med god appetitt og stort matinntak, disse kattene er ofte stresset, maser mye og kan kaste opp innimellom. Les mer her