Prolaps hos hund

Skiveprolaps kan som mange sikkert er klar over ramme hunder. De kliniske tegnene kan variere i stor grad fra kun lett smertepåvirkning og stivhet, til total lammelse av beina. Dette er avhengig av type prolaps og alvorlighetsgrad.

På generelt grunnlag deler vi prolaps hos hund inn i to hovedgrupper. Det er viktig å huske på at symptomer fra rygg, det være seg enten lammelser, smerter, nedsatt førlighet eller annet kan komme av mange andre årsaker enn prolaps.

De to grupperingene for prolaps er beskrevet under:

Mest vanlig i chondrodystrofe raser, (hunder med korte bein) som for eksempel dachs og Basset. Ved Hansen type I, gjennomgår kjernen av mellomvirvelskivene det som kalles chondroid degenerasjon. Noen raser er genetisk disponert for denne typen skiveprolaps og forandringer som forkalkning/mineralisering av kjernematerialet er ofte tilstede i flere mellomvirvelskiver før hunden er gammel. Den unormale mellomvirvelskiven kan bule inn til ryggmargskanalen og sakte trykke på ryggmargen, hvilket gir ett kronisk forløp. Selv om dette ofte er en kronisk prosess, ser man noen ganger at den ytterste delen av mellomvirvelskiven revner, slik at det degenerere kjernematerialet trykker mot ryggmargen og gir en akutt forverring av symptomene.
Type I, er vanligst i små chondrodystrofe hunder, men kan forekomme i alle raser. Forekommer vanligvis i unge og middelaldrende hunder. Symptomene er ofte akutte (grunnet akutt utposning av kjernemateriale, som gir trykk mot ryggmargen). Grad av lammelse, ustøhet eller svakhet kommer an på hvor i ryggmargen kompresjonen er. Det vanligste er mellom tredje thoracalvirvel (T3) og tredje lendevirvel (L3). Hunder med prolaps i dette området presenterer gjerne med:

 • Lammelse eller svakhet i bakbein
 • Sjangling og ustøhet i bakbein
 • Smerter
 • Nedsatt plasseringsrefleks i bakbein
 • hyperrefleksi av patellarefleksen (dette testes av veterinær)

Avhengig av hvor mye av ryggmarg som er komprimert og lokalisasjon så kan pasientene både slite med å urinere og å få ut avføring. Ikke alle symptomene beskrevet over er tilstede hver gang, og det kan være andre symptomer i tillegg avhengig av lokalisasjon og alvorlighetsgrad.

Type II er vanligere hos eldre individer og sees gjerne i de større rasene som Schæfer, Grand Danois, Settere med flere. Ved Hansen Type II foregår det en fibroid degenerasjon av kjernematerialet og videre en utposning av den ytterste delen av mellomvirvelskiven inn til ryggmargen. Det vil ikke være noen ruptur av den ytterste delen av mellomvirvelskiven slik som ved type I. Over tid vil kjernematerialet i mellomvirvelskiven bli erstattet av arrvev. Samtidig med dette forekommer det overvekst (hypertrofi) av den ytterste delen av mellomskivevirvelen som gir en stadig kraftigere kompresjon av ryggmargen. Mineralisering av diskmateriale er sjeldent i denne typen prolaps.
I motsetning til ved type I er de kliniske tegnene ofte mildere og kroniske. Det er vanlig at hundene viser tegn i aktivitet, da foregår det en dynamisk kompresjon av ryggmargen. For eksempel ved hopping inn og ut av bil eller opp og ned fra sofa. En del tenderer til å bli gradvis verre, men noen presenterer med akutte symptomer. Vanlige symptomer inkluderer:

 • Piping og knurring (uprovosert eller når håndtert)
 • Motvilje mot å hoppe, gå eller løpe, typisk hoppe inn/ut av bil
 • Lav hodeføring, krummet rygg/nakke
 • Motvilje mot å bevege nakke/hode
 • Hvileløshet og pesing.
 • Skjelving/risting eventuelt andre symptomer på smerte

Hvis du har mistanke om at din hund har prolaps må du ringe veterinær. Veterinæren vil undersøke muskler, skjelett og ledd nøye. Når det er behov for det, vil det ble foretatt tester for å sjekke at nervene fungerer som de skal. For å kunne si sikkert om det er snakk om prolaps vil det være nødvendig med bildediagnostikk. Vanligvis tas det først røntgenbilder. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, og det er mulighet for CT eller MR, så er dette utmerkede diagnostiske verktøy. Mange prolapser er ikke mulig å se på vanlige røntgenbilder, og da må eventuell CT eller MR undersøkelse til.

CT-bildet over viser de siste korsryggvirvlene til en pasient. Den røde pilen peker på ett stort skiveprolaps. Skiveprolapsen til denne hunden ga lite nevrologiske symptomer (lokalisert langt bak mot halen, så gir skiveprolapser mindre nevrologiske symptomer) men hunden var hadde store smerter og slet med å sette seg ned.

Behandling av prolaps avhenger av hvor alvorlige symptomene er og eiers ønske. Noen pasienter må opereres, mens andre kan behandles medisinsk, dvs. med smertestillende medisiner og fysioterapi. På generelt grunnlag kan man si at pasienter med lammelser bør opereres, men dette er en avgjørelse som veterinær og eier tar i fellesskap.

Ved en operasjon vil man selvsagt først ha kartlagt hvor prolapsen er. Det er ofte gjort CT eller MR undersøkelser også. Når man vet helt sikkert hvor i ryggen skiveprolapsen sitter, blir pasienten gjort klar for operasjon. Da barberes området på ryggen og huden vaskes og desinfiseres. Selve operasjonen innebærer at man tar bort en del av beinvevet som lager taket i ryggmargskanalen. Når man fjerner dette «taket» vil ikke lenger skiveprolapsen trykke ryggmargen mot taket, kompresjonen forsvinner og håpet er at dette løser lammelsen og smertene.

CT-bildet over er av samme hund som på det første bildet. På dette bildet ser man at en del av beinstrukturen som er markert med blå pil på bilde 1 er borte. Den er fjernet for å fjerne trykket mot ryggmargsnervene, og derneste også fjerne smertene. Pasienten gikk fint og var smertefri 3 dager etter endt operasjon.

Mange hunder som får diagnosen prolaps behandles medisinsk og har god effekt av dette. Da innebærer behandlingen riktig valg av smertestillende medisin og ro. Mange pasienter har stort utbytte av fysioterapi.
Fysioterapi bør utføres av veterinær eller dyrepleier med etterutdanning innenfor rehabilitering. Fysioterapien som utføres avhenger av pasientens behov, men innebærer ofte trening i vanntredemølle, svømmetrening, statiske balanseøvelser samt massasje, og bør skreddersys til den individuelle pasient.